Til dig med fælles container til restaffald

Med indførelse af den nye ordning for restaffald tilbyder vi fra 1. oktober 2017 fem forskellige størrelser containere til restaffald. På alle adresser har vi forhåndsvalgt en løsning, som svarer til den mængde affald, der i dag bliver afhentet på de enkelte adresser – og hvor der er taget højde for, om det er ugetømning eller 14-dages tømning. Hvis du vurderer, at der er behov for mere eller mindre plads til restaffald har du mulighed for selv at ændre på antal og størrelse.

De fem containerstørrelser afløser papirsækken og alle øvrige 2- og 4-hjulede containere, der i dag anvendes til restaffald i Aalborg Kommune. Det vil sige, at fra 1. oktober 2017 tømmer Aalborg Renovation kun restaffald fra de fem nævnte typer containere. Alle øvrige størrelser er eksempelvis 200, 300, 500, 600, 770, 800, og 1000 liters containere.

 

Spørgsmål/svar

 

Er jeg omfattet af 14-dages tømning eller ugetømning?

Fra 1. oktober indfører vi 14-dages tømning ved alle ejendomme bortset fra i Aalborg og Nørresundby midtby. Er du omfattet af ugetømning i midtbyen, fremgår det af brevet, du har modtaget fra Aalborg Renovation. Vil du se området, der er omfattet af ugetømning, kan du åbne dette kort

I områder der er omfattet af 14-dages tømning, kan der undtagelsesvis laves aftale om hyppigere tømning, hvis der på adressen ikke er plads til flere containere. Det skal i hvert enkelt tilfælde aftales direkte med Aalborg Renovation.

 

Hvilken størrelse container skal jeg vælge?

Aalborg Renovation har som udgangspunkt valgt en containerløsning for dig, som svarer til det antal liter du har i dag, og som tager højde for 14-dages tømning.

Du har også selv mulighed for at ændre på antal og størrelse. Du skal dog være opmærksom på, at den løsning, du vælger, skal passe til dit behov og det antal liter, du har til rådighed i dag med ugetømning. Størrelsen på containeren har desuden betydning for, hvor meget du årligt skal betale.

Eksempler på valg af container ved overgang til 14-dages tømning:

I dag (ugetømning)

Efter 1. oktober (14-dages tømning)

1 stk. 400 liters container

2 stk. 400 liters container

2 stk. 660 liters containere

4 stk. 660 liters containere

1 stk. 300 liters container

1 stk. 660 liters container

1 stk. 800 liters container

4 stk. 400 liters containere

1 stk. 1000 liters container

3 stk. 660 liters containere

 

Kan jeg bruge min gamle container?

Som udgangspunkt bytter vi alle containere og registrerer dem med elektronisk chip. Containere på 140, 190, og 240 liter skal have dobbeltlåg for at kunne bruges til restaffald efter 1. oktober. Der hvor der i dag står 400 og 660 liters containere, vurderer vi, om de kan genbruges. Kan de genbruges skal de mærkes med elektronisk chip, hvilket er gratis.

Når vi bytter containere, fjerner vi ikke privatejet materiel fra adressen med mindre, der på forhånd er indgået aftale om det.

 

Hvad koster det at ændre størrelse på container?

Det koster ikke noget at vælge container frem til den 20. maj. Fortryder man sit valg, er det også gratis at ændre størrelse indtil den 29. september 2017. Ønsker du at ændre størrelsen efter den 20. maj, skal du kontakte Aalborg Renovation.

Fra 1. oktober 2017 vil et skift i containerstørrelse medføre et ombytningsgebyr.

 

Hvad gør jeg med den gamle container?

Aalborg Renovation forventer at lave en indsamling af gamle containere og sækkestativer. Vi vender tilbage med nærmere information om indsamlingen senere.

 

Hvorfor bliver det ikke billigere for borgerne at få tømt restaffald, når vi går fra uge- til 14-dages tømning?

Prisen for tømning af restaffald er beregnet ud fra det antal liter (sæk eller container), du har til rådighed til restaffald om året. Prisen er ikke alene bestemt af tømningsfrekvensen.

En relativt stor del af prisen dækker betaling for afbrænding af restaffaldet. Desuden dækker prisen over udgifter til indkøb af nye containere, omlægning af arbejdsgangen ved tømning af containere, løn til renovationsmedarbejdere, løbende udskiftning af renovationsbiler, indkøb af affaldsposer til abonnenterne m.v.

Prisen for tømning afspejler Aalborg Renovations faktiske omkostninger til afhentning og bortskaffelse af restaffald. Viser det sig på sigt, at den nye ordning, med containere og 14-dages tømning, medfører et fald i Aalborg Renovations omkostninger, vil det have en positiv effekt i beregning af fremtidige priser for tømning af restaffald.