Sortering gør en forskel

Affald er en uvurderlig ressource, og det skal vi blive bedre til at udnytte. Men det kan vi kun, hvis det er sorteret – og det skal vi alle sammen hjælpe til med.

To tomme konservesdåser kan blive til en ny ringklokke, og seks ruller alufolie bliver til rammen på en bærbar computer. Og ligesådan kan en stor del af dit affald blive til nye produkter, når vi sorterer det. Bruger vi nye materialer i stedet for at genbruge, koster det omkring ti gange så mange ressourcer.  

Der er også en stor økonomisk gevinst ved at genbruge affald. I stedet for at betale for at få brændt affaldet kan vi sælge det sorterede affald til genbrug. Når du sorterer, er du altså med til at lave en udgift om til en indtægt – til gavn for os alle sammen. Pengene, som vi sparer, er blandt andet med til at holde udgifterne til affaldshåndtering nede.

Flere arbejdspladser er endnu en bonus ved affaldssortering. For det første fordi affaldet skal sorteres i mere specifikke kategorier, hvilket kræver flere hænder. For det andet fordi virksomheder nu skal til at bruge affaldet til nye produkter. Vores mål er, at affaldet ikke forlader Nordjylland, før det har fået nyt liv.