Sortering af affald - egen affaldscontainer eller fælles affaldsløsning?

I oktober-december 2016 rullede vi ud med nye containere i hele Aalborg Kommune. Med de nye containere fulgte en helt ny sorteringsordning, hvor vi udover papir og pap også er begyndt at sortere plast/metal, minielektronik, batterier og elpærer. 

 

Egen affaldscontainer

Alle husstande med egne affaldscontainere har en 2-delt container til sortering af plast/metal og papir/pap. På containerne er der desuden en krog, hvor du kan aflevere batterier, minielektronik og elpærer hver for sig i  små, gennemsigtige poser.  I tillæg til dette har alle husstande en eller flere containere til restaffald.

 

Fælles affaldsløsning

Deler du affaldscontainere med andre, har I en fælles container til plast og metal samt en fælles container til papir og pap. Hvis ikke I har containere til sortering, skal du kontakte din udlejer/vicevært. Hvordan du kommer af med elpærer, minielektronik og batterier afhænger af ordningen, hvor du bor. Enten kan du aflevere det i en 4 liter, klar pose på krogen på siden af containeren til plast og metal eller direkte i en container beregnet til formålet.