Om retænk.dk

Skal vi have det maksimale ud af affaldet, kræver det, at vi alle sammen tænker over, hvad og hvordan vi smider ud. At vi tænker os om – og tænker anderledes. Derfor har vi lavet kampagnen ”retænk” i forbindelse med, at alle i Aalborg Kommune har fået nye containere til sortering af affald.

Hverdagen kræver uanede ressourcer, og det resulterer i enorme mængder affald. Men vidste du, at meget af det, der ryger i skraldespanden, kan genbruges og blive til nye produkter? Ikke bare flasker og sodavandsdåser, men også aviser, plast og meget andet. Derfor har vi hos Aalborg Kommune fokus på at genbruge så meget af affaldet som muligt. Og til det har vi brug for DIN hjælp.

Ideen med den nye affaldssortering er, at vi bliver bedre til at udnytte de ressourcer, der gemmer sig i vores affald. At vi bevæger os væk fra en ”forbrug og forbrænd”-tilgang og lærer at opfatte og ikke mindst behandle affald som en ressource, så værdifulde materialer ikke går tabt. Baggrunden for den nye affaldssortering er Aalborg Kommunes affaldsplan ”Aalborg uden affald” (2014-2025), som er et led i den nationale ressourceplan ”Danmark uden affald”.