Ny sorteringsordning - hvad betyder det for mig?

Fra oktober-december ruller vi ud med nye containere i hele Aalborg Kommune. Med de nye containere følger en helt ny sorteringsordning, hvor vi udover papir og pap skal til også at sortere plast/metal, minielektronik, batterier og elpærer. 

 

Egen affaldscontainer

Hvis du i dag har din egen papircontainer, får du en ny 2-delt container til sortering af plast/metal og papir/pap. På containerne er der desuden en krog, hvor du kan aflevere batterier, minielektronik og elpærer i gennemsigtige poser. Du beholder din sæk eller container til restaffald (dagrenovation). Din gamle papircontainer må du fremadrettet bruge til haveaffald, hvis du bor i et område, hvor du hver uge får tømt din papirsæk med restaffald.

 

Fælles affaldsløsning

Deler du affaldscontainere med andre, får I en ny fælles container til plast og metal. Jeres container til papir og pap beholder I. Hvordan du kommer af med elpærer, minielektronik og batterier afhænger af ordningen, hvor du bor. Enten kan du aflevere det i en frysepose på krogen på siden af containeren til plast og metal eller direkte i en container beregnet til formålet.