NEDGRAVNING AF CONTAINERE I SØHELTEKVARTERET

Fra april til juni 2017 etablerer vi nedgravede affaldscontainere i Søheltekvarteret – afgrænset af Peder Skrams Gade og Kastetvej mod nord og syd og af Ryesgade og Suensonsgade mod øst og vest.

De nedgravede containere erstatter alle de affaldscontainere, der står i baggårde, og beboerne i området får bedre muligheder for at aflevere affald til genbrug.

De nedgravede containere bliver typisk placeret i vejarealet, hvor der i dag er parkeringspladser. Der tegnes i øjeblikket på, hvordan det nedlagte antal parkeringspladser kan søges genetableret – blandt andet ved at indrette vejene i området anderledes. Det kan for eksempel ske ved at ensrette nogle af vejene, hvorved der kan skabes flere parkeringspladser.

Brug af de nedgravede containere
Vi stræber efter, at beboerne i Søheltekvarteret får maksimalt 75 meter til de nærmeste nedgravede containere, som vi tømmer efter behov. Beboerne kan bruge de containere, der passer bedst og kan sortere og aflevere affaldet opdelt som plast/metal, pap/papir, glas, batterier, minielektronik og restaffald.

De nedgravede containere er offentligt tilgængelige og må derfor også benyttes af gæster i området.

Nedgravede containere andre steder
Søheltekvarteret er forsøgsområde, og de nedgravede containere skal i løbet af en årrække udbredes til andre dele af byen. I Midtbyen, Vestbyen, Øgadekvarteret og Nørresundby midtby vil der i alt blive nedgravet omkring 1000 containere. Det svarer til, at omkring 30.000 borgere skal aflevere deres affald i containerne. 

Se oversigtskort her: Oversigtskort