Hvorfor skal jeg sortere affald?

En stor del af dit affald er værdifuldt, hvis det bliver sorteret rigtigt. Når du sorterer dit affald, har vi mulighed for at genbruge langt flere ressourcer såsom metal, plast og papir, og samtidig er vi alle med til at hjælpe både miljøet og samfundsøkonomien.