HAVEAFFALD

Hidtil har vi kørt alt dit haveaffald til forbrænding sammen med småt brændbart - det ændrer vi nu på.

Fremadrettet indsamler vi kun haveaffald og skelner mellem det, vi kan anvende som biobrændsel - nedsavet træ, grene, og buske - og det der kan komposteres - græs, blade, blomster og frugt. Småt brændbart skal du fremover selv aflevere på genbrugspladsen.

Til mindre typer haveaffald til kompost har du mulighed for at bruge en container, der overholder Aalborg Renovations krav. Har du i dag en 140 liter container til papir og pap, kan du nu anvende den til haveaffald. På aalborgforsyning.dk kan du blandt se, hvilke containere der er godkendte til haveaffald.

Haveaffald til biobrændsel kan du samle i bundter, blot du husker på, at det ikke må veje over 25 kg og skal være til at håndtere for skraldemanden.

Vi henter haveaffald én gang om måneden, og for enfamiliehuse bliver det samme dag som vi tømmer containeren til plast/metal og papir/pap. Vær opmærksom på at vi ikke længere afhenter haveaffald i klare sække.

Du kan læse mere om haveaffaldsordningen på side 36 i Regulativ for husholdningsaffald.