Fremtiden sorterer under os alle sammen

600 kg affald. Så meget producerer vi cirka hver især hvert år. Meget af det, vi smider ud, er værdifuldt og kan genbruges til nye produkter, hvis vi sorterer det rigtigt – til gavn for både samfund og miljø.

Det skal vi blive bedre til at udnytte. Derfor skal alle borgere i Aalborg Kommune udover papir/pap også sortere plast, metal, minielektronik, elpærer og batterier. Som borger har du din deres egen container til sortering - eller adgang til en fælles - så det er let at sortere dit affald og genbruge din hverdag.