Fremtiden sorterer under os alle sammen

600 kg. affald. Så meget producerer vi cirka hver især hvert år. Meget af det, vi smider ud, er værdifuldt og kan genbruges til nye produkter, hvis vi sorterer det rigtigt – til gavn for både samfund og miljø.

Det skal vi blive bedre til at udnytte. Derfor skal alle borgere i Aalborg Kommune udover papir/pap til også at sortere plast, metal, minielektronik, elpærer og batterier. Du får derfor en ny container - eller adgang til en fælles - så det bliver lettere for dig at sortere dit affald og genbruge din hverdag.