Tilmeld SMS- og emailservice:

PLAST OG METAL

Du kan blande plast og metal i din container. Efterfølgende bliver det nemlig sorteret, solgt og genbrugt til nye produkter.

Læs mere

PAPIR OG PAP

Papir og pap kan du blande i containeren. Når det er blevet hentet af skraldebilen, bliver det sorteret og solgt, så det kan blive til nye produkter, som f.eks. kopipapir, aviser, reklamer og æggebakker.

Læs mere

RESTAFFALD

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret alt det andet fra. Det skal du smide ud i din container til restaffald.

Læs mere

ELPÆRER

Alle typer af elpærer kan genbruges. Når du afleverer dem bliver de adskilt og genbrugt til nye produkter.

Læs mere

MINIELEKTRONIK

Når vi henter dit udtjente minielektronik bliver det sorteret og genbrugt til nye produkter.

Læs mere

HAVEAFFALD

Hidtil har vi kørt alt dit haveaffald til forbrænding sammen med småt brændbart - det ændrer vi nu på.

Læs mere

BATTERIER

Batterier indeholder råstoffer som jern og tungmetaller, der kan udvindes og blive til nye produkter, hvis du afleverer dem til sortering.

Læs mere

GLAS OG FLASKER

Glas og flasker kan du aflevere i centralt opstillede glascontainere eller på genbrugspladsen.

Læs mere

Stort affald

Stort affald skal du aflevere på genbrugspladsen, eller du kan bestille gratis afhentning af større genstande.

Læs mere

Spørgsmål og svar

Plast og metal bliver skyllet efter sortering, så du må f.eks. gerne sende en ketchupflaske med en lille rest ketchup på indersiden til genbrug. Af hygiejnehensyn må du dog ikke smide emballage med større madrester ud, som f.eks. en halvt fyldt leverpostej.

Papir og pap skal være helt rent, for at det kan blive genbrugt. Pizzabakker må du eksempelvis ikke smide ud som papir, da osterester forurener det andet papir.
Når du har sorteret dit affald, sørger vi selvfølgelig for, at affaldet ikke bliver blandet sammen. Containeren til plast/metal og papir/pap er delt i to rum. Det samme er de skraldebiler, der tømmer containerne. En skillevæg i skraldebilen sørger for, at papir/pap og plast/metal holdes adskilt. De to rum i skraldebilen kan tømmes hver for sig, så indholdet kan blive afleveret på forskellige sorteringsanlæg. Skraldebilerne har desuden særligt indrettede rum til dine små, klare poser med minielektronik, batterier og elpærer.
Vi tømmer containeren til plast/metal og papir/pap 6 eller 12 gange årligt (fra 1. januar 2018 12 gange årligt alle steder i kommunen).
Har du en 2-delt (240 liter) container til plast/metal og pap/papir, skal du stille den frem til skel/fortovskanten senest kl. 6 på tømningsdagen. Containeren skal placeres med kortest mulig afstand til afhentningsstedet og med håndtaget vendt mod vejen, hvor skraldebilen kører.
Nej du kan ikke længere bruge sække, hverken af papir eller plast. Haveaffald bliver kun afhentet i containere eller bundtet. Fremover skal størstedelen af haveaffaldet nemlig gå til genbrug.

OBS.
Du kan få tømt et ubegrænset antal containere med haveaffald, men alle containerne skal være registreret på din adresse. Det er din gamle papircontainer automatisk, men har du andre containere, du vil bruge til haveaffald, koster det 187,50 kr. pr. stk. at få dem registreret.
Nej, det er ikke alle slags containere, der kan bruges til haveaffald, da de skal have en vis højde, for at bilen kan tømme dem.

For at containeren kan benyttes, skal der være ca. 91 cm fra underkanten af containeren op til det nederste af gribekanten. Gribekanten er den kant, der vender ind mod bilen, når den bliver tømt.

OBS.
Du kan få tømt et ubegrænset antal containere med haveaffald, men alle containerne skal være registreret på din adresse. Det er din gamle papircontainer automatisk, men har du andre containere, du vil bruge til haveaffald, koster det 187,50 kr. pr. stk. at få dem registreret.
Nej, vi leverer ikke poser til denne type affald. Du kan bruge almindelige gennemsigtige poser – for eksempel 4 liter fryseposer.

Sortering gør en forskel

Affald er en uvurderlig ressource, og det skal vi blive bedre til at udnytte. Men det kan vi kun, hvis det er sorteret – og det skal vi alle sammen hjælpe til med.

Læs mere

Om retænk.dk

Skal vi have det maksimale ud af affaldet, kræver det, at vi alle sammen tænker over, hvad og hvordan vi smider ud. At vi tænker os om – og tænker anderledes.

 

Læs mere

Nyhedsbrev

Modtag nyheder omkring det nye sorteringssystem.

SMS- og mailservice

Tilmeld

Vi bruger Cookies. Du kan ikke spise dem, men vi bruger dem til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Læs mere om cookies.